Nasze rozwiązania dla konsultantów

Jak osiągnąć lepsze wyniki

Osiągnij lepsze wyniki wykorzystując HBDI® oraz nasze gotowe rozwiązania.
Zostając certyfikowanym trenerem Herrmann możesz:

  • wyróżnić się pośród konkurentów
  • zaproponować innowacyjne rozwiązania
  • szybko zdefiniować problemy Twoich klientów

Co to jest technologia Whole Brain®?

Każdy z nas posiada naturalny zestaw stylów myślenia, który wpływa na sposób w jaki kontaktujemy się z innymi, rozwiązujemy problemy i podejmujemy decyzje. Nie istnieje coś takiego jak „lepszy sposób myślenia”, jednak te zakorzenione w nas od dawna schematy często przeszkadzają nam w pełnym wykorzystaniu naszego potencjału.

W jaki sposób moi klienci skorzystają na technologii Whole Brain®

Udowodniono, że technologia Whole Brain® znacząco poprawia wydajność organizacyjną, spójność zespołu, komunikację, proces podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz rentowność przedsiębiorstw. Technologia Whole Brain® może pomóc Ci odpowiedzieć na potrzeby klientów, aby:

  • poprawić wewnętrzną i zewnętrzną komunikację
  • przystosować poszczególne osoby, zespoły i różne jednostki organizacyjne do celów i wartości wyznawanych w przedsiębiorstwie
  • zbudować skuteczne zespoły
  • rozwinąć kulturę kreatywności i innowacji
  • zwiększyć sprzedaż poprzez większe zaangażowanie handlowców wobec klientów
  • zarządzać zmianami
  • usprawnić proces podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów