Casper Littrup
Casper Littrup
Casper er Partner i Herrmann International Denmark og med i det interne europæiske Herrmann Experts netværk. Casper har mange års erfaring med innovation, nytænkning, ledelse og projekt- og teamledelse, undervisning, kommunikation og læring, samt facilitering af workshops, individuelle samtaler og tilbagemeldinger til grupper om HBDI® profiler. Casper har desuden bidraget til integration af Whole Brain Technology® i talentprogrammer, træningsprogrammer, undervisningssammenhænge og som led i kreative og innovative projekter og i forbindelse med kulturudvikling. Casper er uddannet i organisations- og teknologiudvikling fra Roskilde Universitet.
Susanne Manly
Susanne Manly
Susanne er Partner i Herrmann International Denmark og med i det interne europæiske ”Herrmann Experts” netværk. Susanne har i mange år arbejdet med udvikling af personlig og gruppers kreativitet og nytænkning, udvikling af ledergrupper, ledersparring og personlig udvikling, gennem personlige samtaler, facilitering af workshops og specialdesignede kurser og forløb. Susanne deltager desuden som sparringspartner og udvikler i mange forskellige projekter med fokus på kompetenceudvikling, innovation, mønsterbrud og udvikling generelt. Susanne er uddannet Cand. Phil. fra Københavns Universitet samt Merkonom i organisation og strategi og Pædagogikum fra Statens Erhvervspædagogiske Selskab.